Čistenie stien po požiari: Čo robiť?

Požiar môže spôsobiť nielen fyzické škody na budove, ale aj znečistenie stien popolom a dymom. Čistenie stien po požiari je nevyhnutným krokom pri obnove požiarom poškodených priestorov. Je to zložitý proces, ktorý si vyžaduje nielen fyzickú prácu, ale aj správne postupy a bezpečnostné opatrenia. Nejde len o klasické čistenie stien vodou a čistiacim prostriedkom, ale ide o náročnejší proces, pri ktorom sa odstraňujú aj hlboké usadeniny a nečistoty v stene. Preto je vhodnejšie používať slovné spojenie sanácia stien po požiari. 

Sanácia a sanačné práce po požiari sú kľúčové pre obnovenie čistoty, bezpečnosti a estetiky miestnosti. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, ak sa ocitnete v situácii čistenia stien po požiari a v prípade, ak je vaša nehnuteľnosť zasiahnutá požiarom.

Bezpečnosť na prvom mieste: Pred začatím akýchkoľvek prác sa uistite, že oblasť, v ktorej idete niečo vykonávať je staticky bezpečná a že neexistuje žiadne riziko opakovaného vznietenia. Ochranná maska a rukavice by mali byť povinnou výbavou pri manipulácii so spálenými materiálmi a popolom. V krajných prípadoch je potrebné použiť celotelový ochranný oblek.

Odhad škody: Predtým, ako sa pustíte do čistenia, dôkladne zhodnoťte rozsah škôd na stenách. To vám pomôže rozhodnúť sa, či je možné steny „zachrániť“ pomocou čistenia, alebo či bude potrebné vykonať nákladnejšie opravy, prípadne náhrady.

Odstránenie popola a sušenie: Prvým krokom je strojová extrakcia voľných usadenín na všetkých povrchoch. Následne odstránenie tuhých usadenín špeciálne určenými prostriedkami na tento typ poškodenia.

Odhadujte typ znečistenia: V závislosti od typu materiálu, ktorý horí, sa môžu steny stať znečistené rôznymi látkami. Napríklad pri spaľovaní plastov sa môže na stenách objaviť škodlivý dym a olejovité znečistenie. Na základe typu znečistenia musíte zvoliť vhodnú metódu čistenia a vhodné chemické prostriedky.

Použitie vhodných prostriedkov a činidiel na vykonanie sanácie stien si vyžaduje odbornosť pri miešaní správnych pomerov, podľa typu a rozsahu znečistenia a následnej aplikácie. Tento proces sa neodporúča vykonávať svojpomocne.

Profesionálna pomoc: V prípade škody alebo znečistenia, ktoré si vyžaduje sanáciu, je vhodné obrátiť sa na profesionálov. Najväčšie zdravotné riziko je samotný proces sanácie .

Ochrana proti budúcim škodám: Po dokončení čistenia stien je dôležité zabezpečiť, aby sa podobné situácie neopakovali. Zvážte inštaláciu detektorov dymu a sprinklerových systémov, aby ste minimalizovali riziko požiaru v budúcnosti.

Maľovanie nepomôže

Maľovanie stien bez predchádzajúceho procesu sanácie, ktorý zbaví steny karcinogénov, mastnoty a zápachu sa neodporúča. Maľovanie má výhradne estetický účinok.

Pred maľovaním je dôležité správne pripraviť povrch stien sanáciou. Opravte všetky trhliny, dierky a nerovnosti na povrchu stien pomocou vhodných tmelov a omietkových materiálov. Povrch potom jemne obrúste a dôkladne očistite tak, aby ste odstránili prach a zvyšky. Následne vyberte vhodný typ farby, ktorý je vhodný pre váš konkrétny povrch a potreby.

Po dokončení maľovania stien je dôležité prijať preventívne opatrenia, aby ste minimalizovali riziko budúcich požiarov. Sanácia po požiari môže byť náročný proces, ale so správnymi postupmi a opatreniami môžete obnoviť vaše priestory a vrátiť im ich pôvodnú krásu a bezpečnosť.